Starck – Training & Development

Contractmanagers maken het verschil

De technologische ontwikkelingen gaan snel, heel snel. Daardoor verwacht men meer en meer van de contract manager. De vraag is hoe kan de contractmanager aan die hooggespannen verwachtingen (blijven) voldoen? Het zijn uiteindelijk toch de contractmanagers die het vak invullen en daarmee de (toegevoegde) waarde van contractmanagement bepalen voor het bedrijf of de organisatie waarvoor zij werken.

Contractmanagement gaat over leveren resultaten

Contractmanagement gaat niet over het managen van contracten, hoewel de naam die indruk wel wekt. Contractmanagement gaat over het managen van resultaten die de samenwerking tussen bedrijven/organisaties enerzijds en leveranciers anderzijds oplevert. Niks meer en niks minder. Het zijn de resultaten die tellen, want daar wordt je uiteindelijk op aangesproken.

Communicatie is essentieel voor goed contractmanagement

De samenwerking die voor het gezamenlijk realiseren van deze resultaten nodig is, vraagt om een goede communicatie tussen partijen. Daarbij zijn het spreken, luisteren en gehoord worden onontbeerlijke vaardigheden. Respect tonen voor elkaars positie en belangen plus het openstaan voor ideeën van de andere partij vormen de basis voor een goede samenwerking en de realisatie van (toegevoegde) waarde voor bedrijven of organisaties.

Onze uitgangspunten voor advisering en training

Het zijn eveneens de uitgangspunten die wij vanuit Starck hanteren indien je ons benadert voor het verzorgen van adviezen en trainingen over contractmanagement binnen je bedrijf of organisatie. Naast de kennis en ervaring die we hebben op het vakgebied contractmanagement, biedt onze kennis van het vakgebied inkoop toegevoegde waarde, omdat contractmanagement en inkoop onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met een goed ingerichte contractmanagementfunctie die naadloos aansluit op de inkoopfunctie lever je een essentiële bijdrage aan de resultaten van je bedrijf of organisatie.

Trainingskalender 2021

Meest recente berichten