‘Mislukking is noodzakelijk voor vooruitgang’ – verslag Contractmanagementdag 2019

In het vakblad DEAL! verscheen recentelijk een verslag van de Contractmanagementdag 2019. Bijgaand een stuk tekst uit dat verslag waarin onze presentatie kort werd samengevat.

In een van deze sessies lichtten CRICS-directeur Wim van Eck en inkoop- en organisatieadviseur Peter Streefkerk gezamenlijk ‘De innovatieve contractmanager’ door. Oftewel wat heeft de contractmanager nodig als die zijn/haar spreekwoordelijke koffer inpakt voor een reis op weg naar de toekomst? Een belangrijk inzicht uit deze sessie was dat contractmanagement zich kan ontwikkelen tot een belangrijkere functie dan inkoop, doordat deze dichter op de interne en externe business zit. Hierdoor zou de contractmanager verandering, bijvoorbeeld in businessmodellen, ook eerder moeten opmerken. Vaardigheden die betrekking hebben op innovatie, zoals kennis delen, invloed uitoefenen en overtuigen zullen dan ook belangrijker worden.

Toch moet de contractmanager ook keuzes maken. Uit een inventarisatie van vacatureteksten voor contractmanagers door Van Eck en Streefkerk kwam het beeld naar voren dat veel werkgevers niets minder zoeken dan een schaap met vijf poten. De contractmanager moet prestatiemanager zijn, maar ook proces-, informatie-, relatie- en innovatiemanager. Een gezond advies aan professionals in het werkveld luidde dan ook: focus op de elementen die je interesse hebben en zoek in samenwerking mensen op die een aanvulling zijn op je eigen capaciteiten.

 

Lees het artikel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *