Publicaties

De toekomst van contractmanagement

Nemen nieuwe technologieën het over?

“De toekomst is gisteren al begonnen”.  Een bekende uitspraak. Als we iemand die werkzaam is in contractmanagement echter vragen hoe hij of zij aankijkt tegen de toekomst van het vak, krijgen we een andere reactie. Namelijk dat het zo’n vaart niet zal lopen met de verhalen over het veranderen en/of verdwijnen van de functie en de afdeling, omdat zij ervaren dat bedrijven contractmanagement steeds belangrijker vinden en daar ook steeds meer tijd en geld in investeren.

Dat contractmanagement gaat veranderen onder invloed van de technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT, software applicaties en specifiek Contractmanagement Intelligence, daar zijn met name de deskundigen wel eensgezind over. Op welke termijn dat zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. En of de functie contractmanagement gaat verdwijnen? Wie het weet mag het zeggen, wij wagen in ieder geval een serieuze poging om deze vraag te beantwoorden.

Artikel in het vakblad Deal!, december 2018

ANWB kiest voor contractmanagement

Contract- en leveranciersmanagement kan voor een organisatie veel voordelen opleveren. Bij de uitvoering ervan is een goed contractmanagementsysteem onontbeerlijk. De ANWB voerde een dergelijk systeem in. De projectleiders zetten in dit artikel uiteen hoe dit traject is verlopen.

Artikel in het vakblad DEAL!, 6 juni 2011