Specificeren en selecteren

Schrijf je in voor de training Specificeren en selecteren


Goed specificeren is geld waard   

Het specificeren van de inkoopbehoeften is de verantwoordelijkheid van degene die het product of de dienst na contractering ook daadwerkelijk in gebruik neemt. Hij of zij zal onder regie van de inkoper en met de hulp van de andere vakinhoudelijk deskundigen moeten aangeven wat men nodig heeft. Voor welk doel gaat het gebruikt worden en aan welke criteria moeten de producten en/of diensten voldoen. Met goed en adequaat specificeren kun je (veel) geld verdienen omdat een gebrek aan vaardigheid op dit gebied vaak zorgt voor over specificatie; meer vragen dan je daadwerkelijk nodigt hebt.     

Specificeren en selecteren kun je leren 

Goed en adequaat specificeren blijkt in de praktijk vaak nog moeilijk genoeg omdat veel inhoudelijk deskundigen voorafgaand aan een inkooptraject al met een oplossing in hun hoofd zitten. Daarnaast blijkt ook het beoordelen voor veel deelnemers aan een inkoopproject een uitdaging te zijn. Zij zijn niet gewend de offertes van de leveranciers op de juiste waarde te schatten. Bij deze training reiken we je methodieken, standaard formats en checklists aan waarmee je tijdens deze training ook concreet aan de slag gaat. 

Service levels vormen de input voor contractmanagement 

Bij het formuleren van de eisen en wensen zullen we ook stilstaan bij de service levels die men voor de dienstverlening wil vaststellen. De kwantiteit en de kwaliteit van de service levels in de vorm van de definitie van (kritische) prestatie indicatoren bepalen in belangrijke mate of de uitvoering van een contract naar wens verloopt of niet. Stelregel daarbij is dat er eerder minder dan meer prestatie indicatoren nodig zijn. De input van kennis en informatie van de contractmanager is daarbij zeer belangrijk.    

Wat mag je van ons verwachten? 

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

   • Wie is waarvoor verantwoordelijk bij het specificeren? 
   • Wat is het verschil tussen functioneel en technisch specificeren? 
   • Wat verstaan we onder RFI, RFP en RFQ en welke verschillen zijn er? 
   • Hoe kom je van een programma van eisen tot een offerteaanvraag? 
   • Op welke wijze beoordeel je de verschillende onderdelen van een offerte? 
   • Welke kwantitatieve beoordelingsmethodieken zijn? 
   • Wat betekent gunnen op waarde en welke beoordelingsmethodiek hoort daar bij? 
   • Aan welke eisen dienen service levels te voldoen?

Voor wie is deze training bedoeld? 

Deze training is bedoeld voor mensen die bij aanvang van een inkoopproject als projectdeelnemer bij het specificeren van het programma van eisen en wensen inclusief service levels en het selecteren van de leveranciers worden betrokken. Dit kunnen projectleiders, contractmanagers, juristen, controllers of inhoudelijk deskundigen zijn. Enige basiskennis van het inkopen is niet noodzakelijk, omdat daar voorafgaand aan de training middels een video en schriftelijke introductie aandacht aan wordt besteed. Deze video en schriftelijke introductie ontvangen de deelnemers ruimschoots voor aanvang van de training. 

Datum 

De data voor de training vindt u in ons trainingsoverzicht op de home page.

Tijdstip  

De inloop is om 9.00 uur en we starten om 9.30 uur met het programma. We eindigen om 17.00 uur met een gezamenlijk diner. Je kunt je dan ook direct inschrijven voor ons unieke studenten forum.

Prijs 

De kosten voor deze eendaagse training bedragen € 895,00 exclusief BTW.  

Dit bedrag is inclusief drinken, versnaperingen, lunch en het boek ‘Inkopen voor Dummies’ van Peter Streefkerk. 

Locatie 

Beide locaties zijn uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer.  

Trainers 

Wim van Eck  

Peter Streefkerk

 

Schrijf je in voor de training Specificeren en selecteren