‘Mislukking is noodzakelijk voor vooruitgang’ – verslag Contractmanagementdag 2019

In het vakblad DEAL! verscheen recentelijk een verslag van de Contractmanagementdag 2019. Bijgaand een stuk tekst uit dat verslag waarin onze presentatie kort werd samengevat.

In een van deze sessies lichtten CRICS-directeur Wim van Eck en inkoop- en organisatieadviseur Peter Streefkerk gezamenlijk ‘De innovatieve contractmanager’ door. Oftewel wat heeft de contractmanager nodig als die zijn/haar spreekwoordelijke koffer inpakt voor een reis op weg naar de toekomst? Een belangrijk inzicht uit deze sessie was dat contractmanagement zich kan ontwikkelen tot een belangrijkere functie dan inkoop, doordat deze dichter op de interne en externe business zit. Hierdoor zou de contractmanager verandering, bijvoorbeeld in businessmodellen, ook eerder moeten opmerken. Vaardigheden die betrekking hebben op innovatie, zoals kennis delen, invloed uitoefenen en overtuigen zullen dan ook belangrijker worden.

Toch moet de contractmanager ook keuzes maken. Uit een inventarisatie van vacatureteksten voor contractmanagers door Van Eck en Streefkerk kwam het beeld naar voren dat veel werkgevers niets minder zoeken dan een schaap met vijf poten. De contractmanager moet prestatiemanager zijn, maar ook proces-, informatie-, relatie- en innovatiemanager. Een gezond advies aan professionals in het werkveld luidde dan ook: focus op de elementen die je interesse hebben en zoek in samenwerking mensen op die een aanvulling zijn op je eigen capaciteiten.

 

Lees het artikel.

De innovatieve contractmanager – presentatie Contractmanagementdag 2019

Met alle technologische en organisatorische ontwikkelingen gaat het vak contractmanagement aanzienlijk veranderen. Maar wat betekent dit voor de contractmanager zelf? Met onze presentatie tijdens de Contractmanagementdag 2019 keken wij samen met de bezoekers van onze sessie naar de gevolgen voor ons vakgebied. Beschikken we als contractmanager nog wel over de juiste competenties? Waar moeten we rekening mee houden op organisatorisch gebied? Waar liggen de kansen, waar liggen de bedreigingen? Wat moeten we doen om ons goed voor te bereiden op al deze veranderingen? En geloof ons maar, het wordt een leuke, enerverende en spannende reis die we gezamenlijk gaan maken richting de toekomst!

 

Klik hier voor de presentatie

The future of Contractmanagement, live or let die – presentatie Contractmanagementdag 2018

De technologische ontwikkelingen buitelen momenteel over elkaar heen: zelfsturende auto’s, 3D printing, drones, artificial intelligence, blockchain, zelfsturende teams, virtual reality, big data. Wat is de impact van deze technologische ontwikkelingen voor het vak contractmanagement? Een vak dat zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft en zijn positie binnen organisaties en bedrijven aan het vestigen is. Gaat het vak hiervan profiteren of last hebben? Is er over tien jaar (2028) nog wel behoefte aan contractmanagers? Al deze onderwerpen kwamen aan de orde bij deze interactieve presentatie tijdens de Contractmanagementdag 2018.

 

Klik hier voor de presentatie